Spring til indhold

generalforsamling Lørdag den 24.6. fra kl. 15 til 17 I lokale 203 på Broagerhus, Allegade 4, 6310 Broager

Kære medlem af Vemmingbund Sommerhusejerforening.

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

Lørdag den 24.6. fra kl. 15 til 17

I lokale 203 på Broagerhus, Allegade 4, 6310 Broager

 

Dagsorden iht. vedtægterne

a.  Valg af dirigent

b.  Valg af stemmetællere

c.  Aflæggelse af beretning

d.  Aflæggelse af regnskab

e.  Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Forslag skal være tilgået         formanden senest 8 dage inden generalforsamling.

f.  Valg af bestyrelse, punkt 5

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer – vælges for en 2-årig periode:

Elin Christensen (modtager ikke genvalg)

Helle Barsøe (modtager genvalg)

g.   Valg af bilagskontrollant, punkt 6 vælges for en 2-årig periode:

Joan Slaikjer (modtager ikke genvalg)

h.   Valg af bilagskontrollantsuppleant, punkt 7.

Niels Erik Moseholt

i.   Eventuelt

Vi håber, du har lyst til at deltage i generalforsamlingen og høre nærmere om de initiativer vi har gang i.

Husstande, der har betalt kontingent, er stemmeberettiget. Har du ikke modtaget en opkrævning og ønsker at være medlem kan du enten give besked på kasserer@vemmingbund.nu eller betale via MobilePay til nr. 714874. Husk at oplyse Navn, adresse i Vemmingbund, e-mail og telefonnummer.

De bedste hilsener

På bestyrelsens vegne

Dorthe Ramsing

formand@vemmingbund.nu

tlf. 61 37 28 61

Del på Facebook

Er her ikke dejligt?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev