Info. Info. Info.


Vemmingbund Sommerhusejerforening
Vemmingbund Landsbylaug

Kære medlem af Vemmingbund Sommerhusejerforening.

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling

 

Lørdag den 24.6. fra kl. 15 til 17

I lokale 203 på Broagerhus, Allegade 4, 6310 Broager

 

Dagsorden iht. vedtægterne

Læs mere i indlæggene

for neden.